Spring naar content

Retourneren

Bent u niet tevreden over uw online aankoop? Dan kunt u het product, binnen de bedenktijd, retourneren. Is het product kapot of incompleet? Dan is sprake van een ondeugdelijk product. Neem dan eerst contact met ons op.

Wat kunt u doen, als u wilt retourneren binnen de bedenktijd?

Als u iets heeft besteld bij onze webwinkel, heeft u vanaf de dag van ontvangst 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kunt u, zonder opgaaf van redenen, afzien van uw koop.

  • Wilt u een product terugsturen? Maak dan gebruik van het modelformulier herroeping. Deze kunt u hier onderaan vinden, maar u kunt ook zelf een brief of e-mail schrijven, waarin u aangeeft van de koop af te zien. Na het versturen heeft u nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.
  • Binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u van de koop afziet, moeten wij u het aankoopbedrag terugbetalen. Wij mogen daarmee wachten totdat wij het product daadwerkelijk terug hebben of uw bewijs heeft geleverd dat u het product heeft teruggestuurd.
  • Wij brengen de kosten van de retourzending bij u in rekening.

Bewaar altijd een kopie van de brief (met het verzendbewijs) of de e-mail die u heeft verstuurd als bewijs. Bewaar daarnaast ook altijd het bewijs van retourzending van het product.

Bij welke aankopen heeft u geen bedenktijd?

U kunt niet alles wat u online koopt retourneren. Voor sommige producten geldt geen bedenktijd:

  • Geopende verpakkingen van lichaamsverzorgingsproducten.

Wat mag u met het product doen tijdens de bedenktijd?

U moet het product kunnen beoordelen om na te gaan of u het wilt houden. U mag de verpakking openmaken om het product te bekijken, mits u dit netjes doet.

U mag het product niet daadwerkelijk gebruiken als u nog niet weet of u het houdt. Wij mogen om een vergoeding vragen als na retourzending blijkt dat u iets met het product heeft gedaan dat niet nodig was om het te kunnen beoordelen.

Wat kunt u doen als u een ondeugdelijk product heeft ontvangen?

Als u online iets bestelt, heeft u recht op een goed product. Een product is ondeugdelijk als het bijvoorbeeld niet compleet, beschadigd of kapot is. Ook als u er niet mee kunt doen wat beloofd is, is het product niet goed. U heeft dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Als u een ondeugdelijk product heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

Kunt u een ondeugdelijk product retourneren?

Bij een ondeugdelijk product moet u eerst contact met ons opnemen en niet meteen retourneren.
Als het product binnen de bedenktijd al niet goed blijkt te zijn, dan kunt u kiezen om het te retourneren. U heeftt immers het recht het product zonder opgaaf van redenen te retourneren.

Modelformulier herroeping

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.