Spring naar content

Onze contactberoepen, broodnodig!

Lang heb ik er over nagedacht om dit te schrijven, in deze tijd waarin waarschijnlijk iedereen wel iets kwijt wil of een onderwerp onder de aandacht wil brengen.
Maar na met verbazing te hebben gelezen/gehoord dat er een versoepeling komt in de vorm dat mensen online of telefonisch iets kunnen bestellen en afhalen in een winkel omdat dit goed te organiseren valt en om zo de druk van de bezorging eraf te halen, om mensen toch iets meer ruimte te geven, moet dit mij van het hart.

Rol van contactberoepen

Het zal gerust wel aan de orde zijn geweest in de kranten, radio of talkshows de afgelopen periode, maar wanneer ik spit komt er maar weinig naar voren en zijn de contactberoepen nauwelijks een onderwerp van gesprek. Eerst heb ik de vraag aan mijzelf gesteld: “Hoe serieus ben ik er mee bezig geweest? Laat ik mijn beroep zomaar tot stopzetten zonder daar ook maar iets van te zeggen? Of laat ik het teveel afhangen van de beroepsverenigingen dat zij met vereende kracht achter de schermen hard voor onze beroepsgroepen aan het werk zijn? Laten wij ons wel genoeg zien en horen?”
Maar belangrijker nog, laten wij Nederland wel genoeg zien hoe belangrijk ons werk is! Ik denk dat er maar weinig mensen zich realiseren welke rol de contactberoepen spelen in de maatschappij en bij het welbevinden en op de been houden van mensen, oud en jong. Masseurs, kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, mensen werkzaam in de complementaire zorg en nog vele andere contactberoepen.
Vele van deze beroepen zijn verbonden aan beroepsverenigingen en moeten geaccrediteerde punten behalen en verplichte jaarlijkse bijscholingen doen. Scholingen die door instanties vanuit de overheid goed gekeurd zijn. Hoe serieus worden deze beroepen genomen?

Ziek van thuiszitten

En nu mogen de contactberoepen wederom en nog steeds hun werkzaamheden niet uitoefenen, opnieuw sinds half december vorig jaar tot tenminste begin maart. Een beroepsgroep die er alles aan heeft gedaan om met voorzorgsmaatregelen veilig te werken, op afspraak werken met ruimte tussen de cliënten of klanten. Na iedere klant of cliënt wordt alles schoongemaakt, het dragen van mondkapjes en we zorgen voor goede ventilatie. Dit alles ondersteund met protocollen vanuit de beroeporganisaties. Ja, dus we volgen de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM.
Wanneer gaan de ogen eens open van ons kabinet, het OMT en andere beleidsmakers? Mensen worden ziek van thuiszitten, daar is over het algemeen nog nooit iemand beter van geworden. De druk op het leven werd al voor de coronacrisis bij veel mensen als te veel ervaren, een beweging om meer te kunnen ontspannen en niet alles moeten, is steeds meer onder druk komen te staan. Dit geldt overigens niet alleen voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen, groot en klein.

Goed voor ieders gezondheid

En juist hier speelt onze beroepsgroep, de contactberoepen zo’n grote rol. Juist nu moet er besloten worden dat mensen hun broodnodige ontspanning niet kunnen krijgen of een klacht kunnen bespreken met een daarvoor opgeleide beroepsprofessional. Welk contactberoep dat is, maakt hier helemaal niet uit. Daar waar ze even stoom kunnen afblazen, even uit de hectiek, getroost worden, daar waar ze een moment voor zichzelf hebben, een luisterend oor. Juist dat zetje krijgen om toch met eventuele klachten naar de huisarts te gaan en ook al zegt iemand helemaal niets, zelf dan kan de stilte ook heilzaam werken. Juist onze beroepsprofessionals kunnen mensen ook helpen om te begrijpen waarom sommige dingen zo zijn of waarom niet en hoe ingewikkeld het allemaal is.
Nee, er wordt gekozen dat iedereen een bestelling kan ophalen in de winkels welke ze online hebben gekocht want dat is wel veilig en goed voor ieders gezondheid. Ik begrijp er echt niets meer van!
Begrijp mij goed, ook ik draag de retail en horeca een warm hart toe!
Is de slogan niet “Samen komen wij er doorheen”? Ik kan het ”Samen komen wij er doorheen” niet verantwoorden tegenover mijn cliënten wanneer ik niet de zorg aan mijn cliënten mag leveren.
Mariska

Over Mariska

"In 2008 ben ik gestart met Wellness aan de Zaan. Na 25 jaar ervaring in de verpleegkunde heb ik mijn passie voor gezondheid verwerkt in een natuurgeneeskundige- en massagepraktijk. Ik werk vanuit een holistische visie. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar de specifieke klacht waar een cliënt mee komt, maar ook naar de mens in zijn totaliteit: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel."

Meer blogartikelen van Mariska